loading

2021.03.09 – wtorek 3 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jak wygląda moja otwartość na bliźnich? Jestem człowiekiem słuchania?
  • Jak opisałbym moje najpiękniejsze doświadczenia modlitwy?
  • W jaki sposób modlę się w udręczeniu?
  • Jakie słowa, postawy, wydarzenia poraniły mnie najbardziej?
  • Jak często modlę się za tych, od których doznałem krzywd?
jest