loading

2021.03.15 – poniedziałek 4 tygodnia Wielkiego Postu

  • W jaki sposób oceniam moje obecne życie?
  • Z jakich zniewoleń, słabości i grzechów wyprowadził mnie Pan?
  • Czego nie potrafię w sobie zmienić?
  • Czego jeszcze Bogu nie oddałem?