loading

2021.04.28 – środa 4 tygodnia Wielkanocy

  • Jak postrzegam Boga: jako surowego sędziego czy czułego ojca?
  • Komu lub czemu oddaję najwięcej czasu? Czy to zbliża mnie do Boga?
  • Jakie moje pobożne rytuały i dobre przyzwyczajenia uważam za konieczne i nie chcę z nich rezygnować?
  • W jaki sposób budują one moją osobistą więź z Bogiem?
  • Może jest coś nowego, do czego Bóg mnie zaprasza?
jest