loading

2021.05.06 – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA

  • Co tworzy moje okulary, przez które patrzę na Boga?
  • Co może zasłaniać mi Jego obraz?
  • W jaki sposób patrzę na drugiego człowieka?
  • Jak często dostrzegam jego potrzeby?
  • Jak rozumiem słowa Jezusa: Ja i Ojciec jedno jesteśmy?