loading

2021.05.21 – piątek 7 tygodnia Wielkanocy

  • Jak często osądzam innych ludzi?
  • W jaki sposób na nich patrzę? Wyłącznie przez pryzmat domniemanego zła, które wyrządzili, czy też zauważam również ich biedę i potrzebę pomocy?
  • Komu i dlaczego nie mogę przebaczyć?
  • Co stoi na drodze do wybaczenia?
  • Jakich trudnych doświadczeń nie potrafię wybaczyć samemu sobie, pomimo że Bóg już mi je wybaczył?
  • Co jest tego przyczyną?