loading

2021.06.06 – 10 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Jak często się spowiadam i jak przygotowuję się do sakramentu pojednania?
  • W jaki sposób potrafię usprawiedliwić swoje zachowanie nawet wtedy, gdy nie mam moralnej pewności, że czynię dobrze?
  • Jak dbam o rozwój „wewnętrznego człowieka” we mnie, o to, by się odnawiał?
  • Czym się kieruję, szukając i rozeznając, co jest wolą Bożą w moim życiu?
  • Co mogę powiedzieć o mojej modlitwie do Ducha Świętego?