loading

2021.06.15 – wtorek 11 tygodnia zwykłego

  • Jaki jest mój stosunek do posiadanych dóbr: przywiązanie, wolność, wdzięczność, ufność, obawa?
  • W jaki sposób potrafię się dzielić dobrami, które posiadam, także tymi materialnymi?
  • W czym przejawia się najbardziej moje sknerstwo i myślenie tylko o sobie?
  • Jak reaguję zazwyczaj na doznane zło: krzywdę, obmowę, posądzenie czy złośliwość?
  • Kto przychodzi mi na myśl, gdy słyszę o miłowaniu nieprzyjaciół? Co zamierzam z tym zrobić?