loading

2021.06.16 – środa 11 tygodnia zwykłego

  • Jak jest z moją hojnością? Tak najuczciwiej, szczerze i bez udawania?
  • Jak długo zastanawiam się nad tym, gdy mam dać ze swojego?
  • Za jakie dobro, które do mnie wróciło, chciałbym podziękować Bogu i Boga uwielbić?
  • Ile jest we mnie pozorów, chęci przypodobania się i robienia rzeczy na pokaz?
  • Jakie jest moje dzisiejsze postanowienie co do ofiarowania jałmużny?