loading

2021.06.18 – piątek 11 tygodnia zwykłego

  • Jak podchodzę do spotykających mnie na co dzień trudności i zmagań, które muszę podejmować?
  • Jak przeżywam dotykające mnie lub moich bliskich cierpienie?
  • Jakie myśli rodzą się w moim sercu na myśl o nim?
  • Które z moich słabości wydają się mnie określać najpełniej?
  • W czym upatruję swój skarb, to znaczy, do czego lub do kogo jestem przywiązany?
  • W jakiej relacji brakuje mi wewnętrznej wolności?
  • Gdzie, to znaczy przy kim lub przy czym, jest obecnie najbardziej moje serce?