loading

2021.07.01 – czwartek 13 tygodnia zwykłego

  • W jakich okolicznościach życia słyszę wezwania płynące od Boga?
  • W jaki sposób rozpoznaję Jego słowa w czytaniu Pisma Świętego, na modlitwie i w rozmowach z ludźmi?
  • Jak odpowiadam Bogu, gdy wezwanie jest trudne?
  • Skąd czerpię wiedzę o Bogu, człowieku i świecie?
  • Gdzie upatruję autorytetów?
  • Jak często zdanie ważnych dla mnie osób przysłania mi prostotę wiary?
  • Jak dbam o rozwój swojej wiary?