loading

2021.07.07 – środa 14 tygodnia zwykłego

  • Jakie moje przedsięwzięcia się nie powiodły i dlaczego?
  • W jakich dziełach Bóg mi szczególnie błogosławił?
  • Gdzie była moja śmierć i skąd przyszedł ratunek?
  • Za jakie łaski odczuwam szczególną wdzięczność?
  • Czym dla mnie jest królestwo niebieskie?
  • Co dla mnie znaczy być wezwanym po imieniu?
jest