loading

2021.07.08 – ŚW. JANA Z DUKLI

  • Jakie są cechy apostoła dzisiaj?
  • Co dla mnie znaczy: dowiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie?
  • Kogo i jakimi drogami obdarowuję pokojem, który mam w sobie?
  • W jaki sposób podejmuję moje posłannictwo w Kościele?
  • Gdzie znajduję umocnienie w trudzie?
  • Kim dla mnie są święci?