loading

2021.07.10 – sobota 14 tygodnia zwykłego

  • Jak często praktykuję modlitwę uwielbienia?
  • W czym znajduję największą radość?
  • Jak często w codzienności potrafię dostrzec Boga?
  • O co najczęściej proszę Boga?
  • Jakimi drogami przychodzę do Pana?
jest