loading

2021.07.13 – ŚWIĘTYCH PUSTELNIKÓW ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA

  • Jakie są moje największe słabości?
  • W jakich okolicznościach doznaję pomocy Bożej?
  • Jak często pamiętam o dobrach otrzymanych od Pana?
  • Jak często uwielbiam dzieła Boże?
  • Co dla mnie znaczy szukać Jezusa?
jest