loading

2021.07.15 – ŚW. BONAWENTURY

  • Co znaczy dla mnie serce ciche i pokorne?
  • Czym są dla mnie Boże przykazania?
  • Jak rozumiem słowa: że na imię Jezus zgina się każde kolano?
  • W jakich okolicznościach wzywam Imienia Bożego?
  • Co to znaczy, że Jezus ma moc mnie pokrzepić?