loading

2021.07.28 – środa 17 tygodnia zwykłego

  • Czym są dla mnie symbole i jaką rolę odgrywają w moim życiu?
  • W jaki sposób symbole pomagają mi zrozumieć wiarę?
  • Jak pielęgnuję skarb wiary otrzymany na chrzcie świętym?
  • Jak realizuję moje powołanie, którym jest również wstawianie się u Boga za moimi braćmi?
jest