loading

2021.07.31 – ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI

  • Na czym polega odwaga, aby z miłością upominać żyjących w grzechu moich braci?
  • Jak często proszę Pana o łaskę takiej odwagi i miłości?
  • W jaki sposób przykład świętych pobudza mnie do większej miłości do Boga?
  • Jaki jest mój stosunek do dóbr ziemskich? Czy nie są one dla mnie celem samym w sobie?
  • Jak wygląda moje życie? Czy potrafię radykalnie, na wzór św. Ignacego, wybierać Chrystusa i szerzyć Jego chwałę?