loading

2021.08.07 – sobota 18 tygodnia zwykłego

  • Co robię, by lepiej poznawać Boga i Jego wolę?
  • W jaki sposób otwieram się na łaskę wiary?
  • Jak z nią współpracuję?
  • Gdzie szukam zaspokojenia moich tęsknot i pragnień?
  • Jak pielęgnuję i wyrażam postawą wdzięczność Bogu za dary, którymi mnie napełnia?