loading

2021.08.08 – 19 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Jak reaguję na trudne sytuacje?
  • Jak często patrzę na nie przez pryzmat wiary?
  • W jaki sposób rozwijam swoją relację z Duchem Świętym?
  • Jakie jest w moim życiu doświadczenie przebaczenia ofiarowanego i przyjmowanego?
  • Co znaczy dla mnie, w codzienności, perspektywa życia wiecznego?