loading

2021.08.10 – ŚW. WAWRZYŃCA

  • Jakie ryzyko podejmuję w życiu wiary, by móc być wiarygodnym świadkiem Jezusa?
  • Jaką postawę przyjmuję wobec wyzwań, które wymagają ode mnie dużych poświęceń?
  • W jaki sposób staram się uczyć wychodzenia naprzeciw wymaganiom, jakie niesie bycie człowiekiem wierzącym?