loading

2021.08.13 – piątek 19 tygodnia zwykłego

  • Jaką rolę w moim życiu odgrywa postawa wdzięczności wobec Boga i ludzi?
  • W jakich sytuacjach odkrywam, że kieruję się pychą?
  • Jak staram się rozwiązywać dylematy wiary?
  • Jak często czynię to w świetle Bożego słowa?
  • Jak często próbuję narzucać innym własne wizje świata i postępowania?
  • Jak staram się oczyszczać z takiego podejścia?
jest