loading

2021.08.22 – 21 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Jaką postawę przyjmuję wobec trudności, które napotykam na drodze wiary?
  • Co robię, by je przezwyciężać?
  • Jak w codziennym życiu opowiadam się za Jezusem i Jego nauką?
  • Jak mogę świadczyć w swoim środowisku o bezkompromisowej decyzji pójścia za Chrystusem?