loading

2021.08.24 – ŚW. BARTŁOMIEJA

  • Co znaczy dla mnie wyznanie wiary o apostolskim charakterze Kościoła?
  • W jaki sposób staram się poznawać nauczanie Kościoła?
  • Jaką rolę w moim życiu wiary odgrywa osobiste doświadczenie spotkania z Bogiem?
  • Który moment mojego życia mogę wskazać jako pierwsze autentyczne spotkanie z Jezusem?