loading

2021.08.30 – poniedziałek 22 tygodnia zwykłego

  • Jak świadczę o mojej wierze w Zmartwychwstanie w środowisku, w którym żyję?
  • W jaki sposób kształtuję swoje postawy w świetle tej prawdy?
  • Co w nauczaniu Chrystusa wywołuje we mnie sprzeciw? Dlaczego?
  • Jak przyjmuję ludzi, którzy głoszą mi Ewangelię: kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie?