loading

2021.09.10 – piątek 23 tygodnia zwykłego

  • Jakie wydarzenia historii mego życia były największym przejawem działania Boga zbawiającego?
  • Jaka jest moja postawa wobec grzechu bliźniego?
  • Czym jest dla mnie Kościół?