loading

2021.09.11 – sobota 23 tygodnia zwykłego

  • Jak doświadczam w życiu cierpliwości i łaskawości Bożej?
  • Jak przeżywam cierpliwość i łaskawość wobec bliźnich?
  • Być z Jezusem – słuchać Jezusa – wypełniać słowo, który z tych elementów wymaga u mnie naprawy i w jaki sposób?
jest