loading

2021.09.24 – piątek 25 tygodnia zwykłego

  • W jakich momentach życia najbardziej potrzebuję wezwania do zaufania?
  • Czym pocieszam się w momentach trudnych, uważanych przeze mnie za beznadziejne?
  • Kto z moich przyjaciół lub bliskich jest w trudnej sytuacji i potrzebuje mojego wsparcia?
  • Jak mogę innych podnieść na duchu?