loading

2021.09.30 – ŚW. HIERONIMA

  • Jak wygląda moje karmienie się słowem Bożym?
  • Co dotyka mego serca podczas czytania Pisma Świętego?
  • Jaka jest moja świadomość misyjna? Jak wspieram – duchowo i materialnie – misjonarzy?