loading

2021.10.04 – ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

  • Jaki jest mój stosunek do dóbr materialnych, które posiadam?
  • Jak wypełniam Boże natchnienia, wzywające mnie do czynienia dobra na rzecz moich bliźnich?
  • W jaki sposób traktuję osoby w moim środowisku, które są nielubiane lub spychane na margines społeczny?