loading

2021.10.06 – środa 27 tygodnia zwykłego

  • Jak odmawiam modlitwę „Ojcze nasz”, codzienną modlitwę dziecka Bożego?
  • Jak często dziękuję Bogu za otrzymywane od Niego dary i łaski?
  • W jaki sposób troszczę się o zbawienie własne i swoich bliźnich?