loading

2021.10.08 – piątek 27 tygodnia zwykłego

  • Jakie czyny umartwienia mogę podjąć w dzień piątkowy, aby zadośćuczynić Bogu za swe grzechy?
  • Jak reaguję na słowa i czyny obrażające lub zniesławiające Boga?
  • Co czynię, by otworzyć się pełniej na działanie Ducha Świętego w moim sercu?
jest