loading

2021.10.12 – wtorek 28 tygodnia zwykłego

  • W czym wyraża się moja cześć wobec Boga Stwórcy?
  • Co czynię, by każdego dnia rozpoznawać i wypełniać wolę Boga, który jest w niebie?
  • Jaki jest mój stosunek do czysto ludzkich przesądów i zabobonów?
  • W jaki sposób troszczę się o ubogich, z którymi mam kontakt?
jest