loading

2021.10.14 – czwartek 28 tygodnia zwykłego

  • Jak naśladuję cierpliwość i łagodność Boga wobec ludzi, z którymi żyję?
  • Co czynię, by zamiast potępiać grzeszników, doprowadzić ich do nawrócenia?
  • W jaki sposób staram się wynagradzać Jezusowi Chrystusowi cierpienia, których doznał dla mego zbawienia?