loading

2021.10.18 – ŚW. ŁUKASZA

  • Jaką rolę w moim życiu odgrywa nauka Jezusa zapisana w Ewangeliach?
  • W jaki sposób wspieram pracę misjonarzy pracujących w innych krajach?
  • Co czynię, by pomóc osobom samotnym, biednym i pokrzywdzonym?