loading

2021.10.19 – wtorek 29 tygodnia zwykłego

  • Co czynię, by opanować wady, które prowadzą mnie do grzechu?
  • Jak często przystępuję do sakramentu pokuty, by odnawiać w sobie przyjaźń z Bogiem?
  • W jaki sposób okazuję Bogu wdzięczność za udzieloną mi łaskę przebaczenia grzechów?
  • Co czynię, by rozpoznać wolę Bożą i ją wiernie wypełnić?