loading

2021.10.26 – wtorek 30 tygodnia zwykłego

  • Jaką wartość mają dla mnie cierpienia i trudności, których doświadczam w swym życiu?
  • W jaki sposób staram się wzmocnić wiarę i nadzieję osób, które utraciły sens swego życia i są pogrążone w rozpaczy?
  • Co czynię, aby moi bliscy i przyjaciele lepiej znali naukę Jezusa o Bożym panowaniu w świecie?