loading

2021.10.29 – piątek 30 tygodnia zwykłego

  • W jaki sposób przeżywam dni świąteczne, poświęcone Bogu?
  • Jak staram się czynić dobro swym bliskim?
  • Jak wyrażam Bogu wdzięczność za otrzymane od Niego zdolności i talenty?