loading

2021.10.31 – 31 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Z jaką uwagą słucham słowa Bożego, głoszonego w czasie Mszy świętej?
  • W czym wyraża się moja cześć i miłość do Boga, Stwórcy i Zbawiciela?
  • Jak okazuję na co dzień miłość swoim bliskim?