loading

2021.11.13 – ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA

  • W jakim stopniu umiem rozpoznawać znaki czasu?
  • Jak i w jakich okolicznościach proszę Boga, by pomógł mi podjąć dobre decyzje?
  • Jak godzę miłość Boga z miłością drugiego człowieka?