loading

2021.11.17 – ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ

  • Na ile mam odwagę uznać prymat życia wiecznego nad doczesnym?
  • Jak rozumiem skierowany także do mnie Jezusowy nakaz dawania świadectwa aż do śmierci?
  • Na ile umiem już teraz walczyć z własnymi grzechami i wadami dla Bożej miłości?