loading

2021.11.23 – wtorek 34 tygodnia zwykłego

  • Jaką rolę w mojej drodze ku Bogu pełnią emocjonalne poruszenia związane z wiarą?
  • Jak podchodzę do ich zupełnego braku czy też pojawienia się uczuć przykrych lub trudnych?
  • Na ile pokornie przyjmuję trudności duchowe wymagające ode mnie większej pracy?