loading

2021.11.27 – sobota 34 tygodnia zwykłego

  • Z jakich powodów podejmuję wyrzeczenia, zwłaszcza poprawiające wygląd zewnętrzny?
  • Czy nie mylę postu z dietą, wycieczki z pielgrzymką?
  • W jakim stopniu doceniam w swojej codzienności prymat duszy nad ciałem?
  • Jaką rolę w moim życiu duchowym odgrywa cisza, zwłaszcza przed Jezusem?