loading

2021.12.02 – czwartek 1 tygodnia Adwentu

  • Jak długo chcę budować życie bez całkowitego oddania się Chrystusowi?
  • W jakim jestem momencie poszukiwania Jezusa Chrystusa?
  • Co robię z zaproszeniem Jezusa do bliskości z Nim?
jest