loading

2021.12.10 – piątek 2 tygodnia Adwentu

  • W jakich sytuacjach najbardziej potrzebuję jasnych wskazań?
  • Jak często w niepowodzeniach szukam za wszelką cenę winowajcy poza sobą?
  • Jaka postawa społeczna jest mi najbliższa i dlaczego?