loading

2021.12.25 – NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA O ŚWICIE

  • Jakie teksty Pisma Świętego zapowiadające Mesjasza są mi najbliższe?
  • Jakie są moje proporcje w przeżywaniu czasu świątecznego z Bogiem i człowiekiem?
  • Co lub kto jest moją inspiracją do głębokiej modlitwy?