loading

2022.01.02 – 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

  • Na jakie wydarzenie życia mógłbym wskazać jako początek mojego świadomego chrześcijaństwa?
  • Jakiego rodzaju prośby do Pana Boga przeważają w moich modlitwach? Czy jest w nich miejsce na wołanie „o ducha mądrości i objawienia”?
  • Za co chciałbym Panu Bogu podziękować w minionym okresie?
  • O co chciałbym Go poprosić?
  • Nad czym chciałbym popracować i jakie cele osiągnąć z Bożą pomocą?