loading

2022.01.16 – 2 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Jakie są moje sposoby radzenia sobie z trudnościami?
  • Jakimi darami Ducha zostałem obdarowany?
  • W jaki sposób dzielę się z innymi darami Ducha?