loading

2022.01.20 – Czwartek 2 tygodnia zwykłego

  • W jaki sposób uczestniczę w Eucharystii?
  • Czym jest dla mnie spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem?
  • W jaki sposób spotykam się z bliźnimi?
  • Jak często dostrzegam w nich obecność Chrystusa?