loading

2022.01.21 – ŚW. AGNIESZKI

  • Walcząc z pokusą, polegam na własnych siłach, czy też proszę Jezusa o łaskę wytrwania w wierności?
  • Do jakich świętych najchętniej się uciekam, prosząc o ich wstawiennictwo?
  • Jak często modlę się za swego biskupa?
  • W jaki sposób okazuję szacunek wobec jego apostolskiego autorytetu?