loading

2022.01.23 – 3 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Jak często modlę się do Ducha Świętego, prosząc Go o światło rozeznania i siły do dobrego działania?
  • W jakie wspólnoty kościelne jestem zaangażowany?
  • W jaki sposób staram się głosić Dobrą Nowinę bliźnim?
jest